Pozvánka na členskou schůzi

Výkonný výbor Sportovní školy míčových her, z. s. svolává jednání členské schůze, které se koná dne 8. prosince 2016 ve Sportovní hale Rosnička, Horákova 7, 616 00 Brno od 18:30 hodin (prezence od 18:20 hodin).

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady.
  2. Schválení pořadu členské schůze.
  3. Zpráva výkonného výboru.
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016.
  5. Zpráva Kontrolní a disciplinární komise.
  6. Diskuse.

Ing. David Neckář,předseda výkonného výboru

Posted in Nezařazené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *