Pozvánka na členskou schůzi 27. 6. 2017

Výkonný výbor Sportovní školy míčových her, z. s. svolává jednání členské schůze, které se koná

dne 27. června 2017

ve Sportovní hale Rosnička, Horákova 7, 616 00 Brno

od 19:30 hodin (prezence od 19:20 hodin).

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady.
  2. Schválení pořadu členské schůze.
  3. Schválení jednacího řádu členské schůze.
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2016. Schválení účetních výkazů za rok 2016.
  5. Odvolání předsedy výkonného výboru a členů výkonného výboru.
  6. Stanovení počtu členů výkonného výboru.
  7. Volba předsedy výkonného výboru a členů výkonného výboru.
  8. Diskuse.
  9. Závěr.

 

Ing. David Neckář, v.r.
předseda výkonného výboru

Posted in Nezařazené.